Drejtoria Ekzekutive

Aksionarët
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online

Z. Mirsad Haliti - Anëtar i Drejtorisë Ekzekutive të ProCredit Bank Shqipëri

Z.Haliti ka lindur në vitin 1980 në Pejë, Kosovë. Është bërë pjesë e stafit të bankës ProCredit Kosovë në Mars të vitit 2004 si Këshillues Biznesi për të vijuar më pas si Analist Kredie për Korporata. Në vitin 2008 u emërua Zëvendës Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të Riskut të Kredisë dhe ka mbajtur këtë pozicion deri në vitin 2013 kur u emërua Drejtor i këtij departamenti. Në vitin 2018 u bë pjesë e ProCredit Bank Shqipëri, si Drejtor i Divizionit të Riskut të Kredisë.

Aktualisht është Anëtar i Drejtorisë Ekzekutive të ProCredit Bank Shqipëri. Ai ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Prishtinës, Dega Banka dhe Financa. Gjithashtu ka përfunduar në mënyrë të suksesshme Akademitë e ProCredit Holding, si atë Rajonale në Veles, Maqedoni dhe Akademinë Manaxheriale në Frankfurt, Gjermani.