Hap Depozitë Me Afat 

 

Fito Interes Fiks 3% me Depozitën 1-vjeçare në Lek!

ProCredit Bank ofron një super interes Fiks prej 3%, për depozitat me afat 1-vjeçare, në monedhen Lek. Një investim i sigurt për një plan kursimi 1-vjeçar, të cilin e përfitoni duke hapur depozitën me fonde të reja në bankë ProCredit. Mundësia për të përfituar nga oferta është deri më 31/08/2024.

 

Fito Interes Fiks 3.5% në Lek dhe 2.5% në Euro me Depozitën 2-vjeçare në Lek!

2.5% në Euro dhe 3.5% në Lek me Depozitën Pranverore 2-vjeçare. ProCredit Bank ofron interes Fiks për depozitat me afat, 2-vjeçare në Lek dhe në Euro. Ju mund të zgjidhni depozitën që i përshtatet më së miri planit tuaj të kursimit, duke përfituar siguri dhe norma të favorshme interesi.

ProCredit Bank ka krijuar lehtësi në aplikimin por edhe në menaxhimin e llogarisë kudo që ndodheni, përmes telefonit apo tabletit tuaj. Për të hapur një depozitë në bankën tonë, mund të aplikoni lehtësisht online duke plotësuar të dhënat që kërkohen.

 

Depozita Standarte

Ju mund të zgjidhni depozitën standarde në lek ose në euro me ofertën e depozitës 2- vjeçare. Ju do të përfitoni jo vetëm një interes të favorshëm, por edhe do të përfitoni interesin në fund të çdo muaji duke ju kaluar automatikisht në llogarinë tuaj ndërkohë që depozita vazhdon të maturohet dhe fitojë interes normalisht.

Hap Depozitë

Depozita UP

Një nga depozitat që mund ti përshtatet planit tuaj të kursimit, është depozita me interes rritës. Pas çdo periudhe tremujore norma e interesit rritet dhe arrin maksimumin prej 5% në Lek dhe 4% në Euro në tremujorin e fundit (Afati maksimal i depozitës - 36 muaj). Me këtë depozitë ju keni mundësi të tërhiqni interesat e fituara menjëherë në fund të tremujorit që kalon. Në rast se dëshironi të ndërprisni maturimin e depozitës ju mund ta bëni atë pas çdo tremujori dhe interesat e përfituara deri në atë periudhë i merrni të gjitha.

Hap Depozitë