OFERTA VERORE

2.5% interes për Depozitën 1-vjeçare në Euro   

ProCredit Bank sjell një ofertë të re për të gjithë ju që dëshironi një plan kursimi 1 vjeçar. Me hapjen e depozitës 1 vjeçare kursimet tuaja do të rriten me 2.5% në Euro për një vit. Përveç normës së favorshme të interesit, ju përfitoni interes i cili kreditohet çdo muaj në llogarinë tuaj, i vlefshëm për t’u përdorur menjëherë.

Pse të zgjidhni depozitën tonë me afat 1-vjeçar në euro?

  • Përfito maksimumin për një vit: Kjo depozitë në euro ofron normë fikse interesi shumë të favorshme, prej 2.5% në vit. Më konkretisht, p.sh. nëse vendosni të hapni një depozitë me shumë 50,000 euro për një vit ju do të përfitoni 1,250 euro.
  • Fleksibiliteti: Pavarësisht nëse po planifikoni për një qëllim afatshkurtër ose po kurseni fonde për të ardhmen tuaj, depozita jonë me afat 1-vjeçar ofron ekuilibrin e duhur të stabilitetit dhe fleksibilitetit
  • Siguria: Kurseni të sigurt me bankën e vetme gjermane në vend, ProCredit Bank Shqipëri, zotëruar 100% nga ProCredit Holding. Grupi ProCredit mbikëqyret nga autoritetet gjermane të mbikëqyrjes financiare (BaFin) dhe funksionon në përputhje me standardet rregullatore gjermane dhe evropiane

Doni të aplikoni për këtë depozitë?

Apliko online dhe një këshillues i bankës ProCredit do t’ju telefonojë dhe informojë për të gjitha detajet e ofertës.

Hap Depozitë


Depozita "UP" me interes rritës që shkon deri në 5% në Lek ose 4% në Euro për 3 vjet

Një tjetër depozitë që mund t’i përshtatet planit tuaj të kursimit është Depozita UP me një normë interesi prej 5% në Lek dhe 4% në Euro. Pas çdo periudhe tremujore norma e interesit rritet dhe arrin maksimumin prej 5% në Lek dhe 4% në Euro në tremujorin e fundit (Afati maksimal i depozitës - 36 muaj). Me këtë depozitë ju keni mundësi të tërhiqni interesat e fituara menjëherë në fund të tremujorit që kalon. Në rast se dëshironi të ndërprisni maturimin e depozitës ju mund ta bëni atë pas çdo tremujori dhe interesat e përfituara deri në atë periudhë i merrni të gjitha.

Doni të aplikoni për këtë depozitë?

Apliko online dhe një këshillues i bankës ProCredit do t’ju telefonojë dhe informojë për të gjitha detajet e ofertës.

Hap Depozitë