Kursi i këmbimit

Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 119.85 123.5
USD 102.85 105.95
GBP 142 146.3
CHF 111.8 115.2
CNY 16.106 16.5965
Refreskuar më: 10/19/2021