Kursi i këmbimit

Drejtoria Ekzekutive
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 105.75 109
USD 99.05 102.05
GBP 122.85 126.6
CHF 108.9 112.25
CNY 13.895 14.3185
Refreskuar më: 6/6/2023