Kursi i këmbimit

Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 99.55 102.6
USD 93.55 96.4
GBP 116.6 120.15
CHF 102.55 105.65
CNY 12.927 13.3205
Refreskuar më: 4/16/2024