Kursi i këmbimit

Aksionarët
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.5 125.25
USD 100.45 103.5
GBP 137.15 141.35
CHF 112.85 116.25
CNY 15.5295 16.0025
Refreskuar më: 1/20/2021