Kursi i këmbimit

Licenca
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 122.2 125.95
USD 104.35 107.55
GBP 134.45 138.55
CHF 113.15 116.6
CNY 15.37 15.838
Refreskuar më: 9/30/2020