Kursi i këmbimit

Struktura organizative
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 114.45 117.9
USD 106.65 109.9
GBP 128.3 132.2
CHF 115 118.5
CNY 15.694 16.172
Refreskuar më: 2/6/2023