Kursi i këmbimit

2021
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.1 124.75
USD 100.25 103.3
GBP 141.3 145.6
CHF 110.4 113.75
CNY 15.54 16.0135
Refreskuar më: 5/12/2021