Na kontaktoni

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim që t’ju mundësohet klientëve të shkruajnë e-mail për informacionet që ju duhen në lidhje me banken apo shërbimet bankare qe ofrohen nga Banka ProCredit sha. Banka ProCredit do të angazhohet te  trajtojë të gjitha kërkesat me seriozitet të plotë dhe do t’ju informojë rreth kërkesës suaj në kohën e duhur.

Më shumë