Hap Depozitë dhe Fito deri në 5% interes në Lek dhe 4% në Euro! 

ProCredit Bank ofron fleksibilitet në afatet e depozitave, në varësi të kërkesave tuaja. Ju mund të zgjidhni depozitën që i përshtatet më së miri planit tuaj të kursimit, duke përfituar siguri dhe norma të favorshme interesi.

ProCredit Bank ka krijuar lehtësi në aplikimin por edhe në menaxhimin e llogarisë kudo që ndodheni, përmes telefonit apo tabletit tuaj. Për të hapur një depozitë në bankën tonë, mund të aplikoni lehtësisht online duke plotësuar të dhënat që kërkohen.

Depozita UP

Një nga depozitat që mund ti përshtatet planit tuaj të kursimit, është depozita me interes rritës. Pas çdo periudhe tremujore norma e interesit rritet dhe arrin maksimumin prej 5% në Lek dhe 4% në Euro në tremujorin e fundit (Afati maksimal i depozitës - 36 muaj). Me këtë depozitë ju keni mundësi të tërhiqni interesat e fituara menjëherë në fund të tremujorit që kalon. Në rast se dëshironi të ndërprisni maturimin e depozitës ju mund ta bëni atë pas çdo tremujori dhe interesat e përfituara deri në atë periudhë i merrni të gjitha.

Hap Depozitë

 

Depozita Standarte

Ndër të tjera, ju mund të zgjidhni edhe depozitën standarde, ose siç njihet gjerësisht depozita me afat, e cila ofrohet për afate të caktuara si 1, 2, 3, 4 dhe 5 vjet. Avantazhi i kësaj depozite qëndron në faktin se interesi përfitohet në fund të çdo muaji dhe kalon automatikisht në llogarinë tuaj ndërkohë që depozita vazhdon të maturohet dhe fitojë interes normalisht.

Hap Depozitë