Apliko online

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim që t'u mundësojë klientëve të aplikojnë online për llogari bankare dhe shërbime financiare nga shtëpia apo zyrat e tyre. Pas aplikimit online, ju do të merrni një mesazh konfirmues nga banka për hapat e mëtejshëm.

Informacionet e dhëna nga ana juaj gjatë këtij aplikimi do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.