Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta

Lokacionet e Zonës 24/7 mund t'i gjeni këtu.

 Lokacionet e bankomateve mund t'i gjeni këtu. Gjithashtu ju rikujtojmë se ju mund të kryeni deri në 5 tërheqje në muaj, në bankomatet e bankave të tjera pa asnjë komision

Ju mund të përdorni Zonat 24/7 për depozitim në llogarinë rrjedhëse ndërsa përmes e-banking mund të transferoni fonde në llogarinë tuaj të kursimeve.

Klientët mund të depozitojnë deri në 50 kartëmonedha në bankomat dhe mund të realizojnë deri në 10 depozitime gjatë ditës, me kusht që shuma e përgjithshme që ka depozituar klienti gjatë ditës nuk kalon shumën ALL 1’000’000 / EUR 7’000. Depozitimi zakonisht reflektohet në llogari brenda disa minutave.

Bizneset të cilat kanë qarkullim ditor më të madh se EUR 7,000 mund të depozitojnë në çdo kohë në kasafortat e qarkullimit ditor (DropBox) – për të cilat paraprakisht klienti dhe banka duhet të nënshkruajnë një marrëveshje. Pas nënshkrimit të kontrates klienti:

  • Pajiset me një kartë që i lejon aksesimin e pajisjes së depozitimit Dropbox
  • Merr nga banka qeset plastike për depozitim 
  • Merr nga banka format e depozitimit  (mandatet e arkëtimit)

Klienti mund të kryejë depozitime në Dropbox në varësi të limitit ditor të percaktuar nga banka gjatë nënshkrimit të kontratës. 
 

Minimumi i shumës të cilën mund të tërhiqni është ALL 500. Limiti ditor i shumës së tërheqjes në ATM tëProCredit Bank Shqipëri, në Zona 24/7 është ALL 200’000 / EUR 1’500, kurse ai javor është ALL 1’000’000 / EUR 7’000