Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta

SWIFT kodi i bankës ProCredit: FEFAALTR

Në parim, transfertet ndërkombëtare marrin kohë nga 2-3 ditë pune. Vlen të theksohet se pranimi i transfertave nga shtetet tjera përfshinë edhe banka ndërmjetësuese dhe është proces të cilin nuk e definon banka ProCredit në Shqipëri.

Për komisionin bankar për transfertat hyrëse dhe dalëse, brenda dhe jashtë Shqipërisë, ju lutem referojuni listës së çmimeve, duke klikuar këtu

IBAN-in e llogarisë tuaj mund ta gjeni duke aksesuar shërbimin e-Banking ose M-banking. IBAN-i I llogarisë fillon gjithmonë me AL + 14 karaktere + numri i llogarisë tuaj (me 12 karaktere).

Ju lutem, komunikoni me këshilluesin tuaj të klientit për t’ju dhënë këtë formë.
Për më shumë hollësi, ju ftojmë që të  të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 42 389 389 ose të na shkruani në adresën tonë të e-mail informacion@procredit-group.com.