Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta

Klientët mund të aplikojnë për shërbime financiare përmes sistemit të aplikimit online i cili është i integruar në web faqen e bankës. Gjeni aplikacionin këtu.

Në gamën e gjerë të shërbimeve tona, ofrojmë edhe kredi për blerje shtëpie. Për më shumë informacion klikoni linkun, ose na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 42 389 389.

Për t’u kualifikuar për kredi në bankën ProCredit, klientët duhet të jetojnë dhe veprojnë  apo të ushtrojnë një aktivitet që është i regjistruar në Shqipëri. Po ashtu, klientët duhet të kenë të ardhura të rregullta mujore nga paga, qeraja, pensioni në Shqipëri.  Për më shumë informacion në lidhje me raste të veçanta nga këto, ju ftojmë që të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 42 389 389 ose të na shkruani në adresën tonë të e-mail informacion@procredit-group.com

Nëse ju vazhdoni të  merrni pagën/pensionin/qerane përmes bankës ProCredit, atëherë ju mund të aplikoni online për limit të ri të FlexFund. Për më shumë informacion ju ftojmë të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 42 389 389 ose të na shkruani në adresën tonë të e-mail informacion@procredit-group.com

Banka ProCredit, si rregull ofron shërbime financiare për banorët e Shqipërisë. Në përgjithësi klientët duhet të plotësojnë kriteret e moshës sipas rregullores së aplikueshme në Shqipëri (18-65 vjeç), të marrin pagën përmes bankës ProCredit, apo të sjellin  konfirmim nga punëdhënësi që paga apo te ardhurat e tjera që pranohen nga qeraja apo pensioni nga vende jashtë Shqipërisë, procedohen përmes bankës. Për më shumë hollësi dhe informacione shtesë rreth këtij procesi, ju ftojmë që të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 42 389 389 ose të na shkruani në adresën tonë të e-mail informacion@procredit-group.com

Për një informacion më të detajuar ju ftojmë të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 (4) 2 389 389, ose të na shkruani në adresën tonë të e-mail: informacion@procredit-group.com

Ju lutem, referojuni listës së çmimeve për klientët privatë duke klikuar këtu. Për një informacion më të detajuar ju ftojmë të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit +355 (4) 2 389 389, ose të na shkruani në adresën tonë të e-mail: informacion@procredit-group.com