Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta

Ndryshimin e fjalëkalimit mund ta bëni përmes opsionit “Rivendos Fjalëkalimin” që gjendet në faqen kryesore të e-Banking. Gjatë procesit të ndryshimit të fjalëkalimit do të ju kërkohet e-maili dhe numri i telefonit që e keni të regjistruar në bankë. Ju do të pranoni një email njoftues nga banka që është kërkuar ndryshimi i fjalëkalimit, në rastet kur ju nuk e keni iniciuar këtë kërkesë dhe pranoni një email të tillë është përgjegjësi juaj që të kontaktoni bankën për të bllokuar shërbimin.

Për klientët privatë, ne kemi zhvilluar një metodë të re të sigurisë, e cila quhet kodi i sigurisë me SMS. Kjo metodë është e ngjashme me tokenin, vetëm se klientët përmes SMS pranojnë kodin 6 shifror për qasje në e-Banking. Vini re që SMS-in me kodin e sigurisë do ta pranoni gjithmonë në numrin e telefonit të njërit nga operatorëve lokal të cilin ju e keni regjistruar në profilin tuaj ne Bankë. Ju udhëzojmë që të kujdeseni që numri juaj i telefonit në bankë është gjithmonë i përditësuar me atë numër të cilin ju keni në përdorim.

Kodi i sigurisë me SMS është metodë e sigurisë për kyçje në e-Banking. Me aktivizimin e këtij shërbimi ju do të pranoni një kod unik të sigurisë që do të ju dërgohet me SMS. Është kod për një përdorim pra gjenerohet sipas kërkesës tuaj specifike dhe për secilën kërkesë dërgohet një kod i ri i sigurisë.

Për ta bërë më të lehtë për ju të paguani faturat mujore me e-Banking, ne kemi krijuar video udhëzuese ku shpjegohet hap pas hapi si mund të realizoni këto transaksione në e-Banking, gjeni videon këtu.

Urdhërpagesat periodike janë pagesa apo transferta të vazhdueshme mujore të cilat iniciohen nga llogaria e përfituesit në mënyrë automatike. Për tu informuar si bëhen urdhërpagesat periodike me e-banking lexoni Manualin e klientit për përdorimin e e-banking këtu.

Për shkak të ndjeshmërisë së informacionit në dërgimin e “fjalëkalimit” përmes e-mailit, ne ju sugjerojmë të na kontaktoni përmes Qendrës sonë të Kontaktit në numrin +355 (4) 2 389 389, ose të na dërgoni përmes e-mailit informacion@procredit-group.com numrin tuaj të kontaktit, në mënyrë që t'ju kontaktojmë për t’ju asistuar për logimin në platformën e-banking.

Në mënyrë që të vazhdoni me inicimin e transfertës, ju lutem sigurohuni që çdo informacion është dhënë saktë nga ana juaj si iniciuesi i transfertës. Ju lutem, kujdesuni që në rubrikat e përshkrimit të transfertës të mos përfshini asnjë simbol tjetër përveç shkronjave dhe numrave, gjithashtu edhe shkronja “ë” nuk pranohet.

Ju mund të inicioni transfertën përmes shërbimit e-Banking nga llogaria e kursimit drejt llogarisë tuaj rrjedhëse, dhe pasi paratë të figurojnë në llogari ju mund të vazhdoni me tërheqje në bankomat.