Paketa e Shërbimeve - 0 komision për 6 muajt e parë

Kreditë

Njihu me Ofertën e Paketës për Bizneset | 0 komision 6 muajt e parë

Hapja e një llogarie biznesi në bankën ProCredit, ju mundëson lehtësi dhe shpejtësi në realizimin online të veprimeve bankare, pa pritur në radhët e gjata dhe pa u shkëputur nga aktiviteti juaj i përditshëm. Për të gjithë ju biznese që ende nuk keni një llogari në ProCredit Bank, por dëshironi të përdorni shërbimet tona digjitale, kemi dizenjuar një ofertë mirëseardhje. Përfitoni 0 komision për 6 muajt e parë për Paketën e Biznesit. Përfito shërbimet e mëposhtme pa asnjë komision:

  • Hapja dhe mirëmbajtja e 2 llogarive rrjedhëse të biznesit (LEK dhe EUR)
  • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarive të kursimit (për llogari kursimi ju përfitoni interes vjetor 1.5% në Lek dhe 0.5% në EUR)
  • Lëshimi dhe mirëmbajta e 2 kartave të biznesit
  • Depozitim dhe tërheqje në ATM të ProCredit Bank 24/7
  • Pajisja dhe mirëmbajtja e platformës e-Banking
  • 5 Transferta Kombëtare me shumë deri në 1,5 milion lekë pa komision çdo muaj
  • Pa komision pagesa dogane, tatime, sigurime, pagesat e faturave mujore (energji elektrike, ujë, telefon, etj.)

Krahas shërbimeve të mësipërme, mund të përfitosh nga komisionet fikse për Transfertat Ndërkombëtare:

  • 15 € fiks, për tipet e komisioneve "share" dhe "ben", ose 30 € për "our".  Ky është komisioni maksimal që klienti do paguajë pavarësisht shumës së transfertës
  • 2.5€ fiks, për transfertat ndërkombëtare ProPay që realizohen brenda rrjetit të bankave ProCredit në rajon (Kosovë, Maqedoni e Veriut, Bullgari, Greqi, Bosnje, Serbi, Gjermani, etj.)
  • 0 Komision, për të gjitha transfertat hyrëse

Si mund të aplikosh për tu bërë klient i bankës ProCredit? Banka ProCredit ju ofron lehtësi edhe në këtë pjesë duke ju ftuar të aplikoni online.

Apliko këtu

Këshilluesi i Biznesit do t'ju kontaktojë dhe informojë për të gjitha avantazhet e shërbimeve tona dhe këshilluar në varësi të interesit tuaj.

Mirë se vjen në ProCredit Bank!