Kursi i këmbimit

Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 99.8 102.85
USD 93.9 96.75
GBP 116.85 120.4
CHF 103.1 106.25
CNY 12.9755 13.371
Refreskuar më: 4/12/2024