Kursi i këmbimit

Informacioni Ligjor
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 123.25 125.1
USD 104.7 106.3
GBP 135.6 137.65
CHF 114.75 116.5
CNY 15.4565 15.6905
Refreskuar më: 9/17/2020