Kthehu te lista

Tokë Arë me sipërfaqe 10,500 m2, Ndodhur në Shtoj i Ri, Shkodër.

Prona  Arë  ndodhet në fshatin Shtoj i Ri, në rrethin e Shkodrës. Prona  shtrihet në një terren të sheshtë, në të njëjtën kuotë me rrugën dytësore me të cilën ka akses. Prona kufizohet  në anën lindore dhe perëndimore të saj  me toka arë të ndara me rrethim, në anën veriore kufizohet me rrugë lokale nga e cila mundësohet edhe aksesi ndërsa në anën jugore me kanalin kullues.
Aksesi aktual në pronë mundësohet nëpërmjet rrugës lokale në anën veriore të tij.

Të dhënat për pronën

Lloji i pronës

Tokë Arë

Të dhënat mbi siperfaqen

10500.00 m2

Avantazhet e Pronës

Prona  ndodhet në një terren të sheshtë dhe konfiguracion thuajse të rregullt, në formë drejtëkëndëshi. Përmasat e pronës janë : brinja në veri 143.2 m, në lindje 74.7 m, në jug 143.0 m, në perëndim 72.3 m. Prona në anën lindore dhe perëndimore të saj kufizohet me toka arë të ndara me rrethim, në anën veriore kufizohet me rrugë lokale nga e cila mundësohet edhe aksesi ndërsa në anën jugore me kanalin kullues. Prona në të gjithë perimetrin është e rrethuar me kolloncina me rrjetë teli dhe gjelbërim me shkurre të vendosur në të gjithë perimetrin e pronës. Kullimi i ujrave sipërfaqësore të tokës realizohet nga vetitë gjeologjike filtruese të vetë tokës dhe kanalit kullues në anën jugore.

Për çfarë mund ta përdorni këtë pronë?

Prona mund të përdoret për zhvillimin  e kultuarave të ndryshme bujqësore.

Çmimi i shitjes

4,116,000 Lek