Back to list

Arë me sipërfaqe totale 1560 m2, Mirditë.

Nga pikëpamja urbanistike kemi të bejmë me një zonë bujqësore. Prona ka formë të rregullt gjeometrike me rrugë të ndërmjetme parcelash dhe kanale kullues e vaditës.

Property data

Property type

Tokë Arë

Property area

1560.00 m2

Property advantages

Prona ndodhet në fshatin Vau-Shkjeze, Mirditë. Prona është një tokë arë e cila ka formë të rregullt drejtkëndore. Toka është e rrethuar me gardh teli dhe është e mbjellë me hardhi rrushi. Në pronë futesh direkt nga superstrada Milot-Rreshen. Prona është e pajisur me të gjithë infrastrukturën e nevojshme.

What can you use this property for?

Prona mund të përdoret për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore.

Property price

1,248,000 Lek