Back to list

Ullishte me sip 14,700 m2 me numer pasurie 56/3, vol 29, fq 15, ZK 8605, ndodhur ne Vlore

Ullishte me siperfaqe totale 14,700 m2

Property data

Property type

Truall dhe ndërtesë biznesi

Property area

14700.00 m2

Property advantages

Pasuria ndodhet ne nje zone kondrinore ,

What can you use this property for?

Finksionaliteti i pasurise

Property price

1,500,000 Euro