Open Responsive Menu
27 Nëntor 2019

Numrat e llogarive për Fondin e Emergjencës

Banka ProCredit Shpreh dhimbjen e thellë për të gjithë familjet e prekura nga tërmeti!

Në shenjë solidariteti, le të gjendemi pranë të prekurve. Çdo shumë, sado e vogël ka vlerë të madhe në këtë moment. Çdo transfertë që urdhërohet nga e-banking drejt llogarive në ProCredit është pa komision. Fondet e grumbulluara kalojnë në ditën e ardhshme të punës direkt për Llogari të Buxhetit të Shtetit.

Ju klientë të bankës ProCredit mund të transferoni direkt nga e-Banking në nr. e llogarive:

  • Lek - 108613500001
  • Euro - 108613500102
  • USD - 108613500203

Emri i llogarisë: Kontribut Vullnetar Emergjenca

__

Për të urdhëruar transferta nga banka të tjera drejt llogarive në bankën tonë, IBAN-et si më poshtë:

  • Lek - AL92209110810000108613500001
  • Euro - AL81209110810000108613500102
  • USD - AL70209110810000108613500203

Emri i llogarisë: Kontribut Vullnetar Emergjenca

Kodi swift: FEFAALTRXXX

Emri i bankës: ProCredit Bank Albania

 

Ju falënderojmë për mbështetjen!