Open Responsive Menu
12 Qershor 2018

5,5% - Plotësoni nevojat tuaja financiare me interes fiks deri në 5 vjet

Jeni një profesionist i kualifikuar, qiradhënës, apo një pronar biznesi?
Planifikoni të kyeni investime afatgjata në banesën tuaj?

Zgjidhni ProCredit Bank dhe përfitoni nga avantazhet e Kredisë për Investime. Përfitoni nga mundësia për të planifikuar shpenzimet tuaja me norma interesi fikse deri në 5 vjet.

Me qëllim që të përmirësoni kushtet tuaja të jetesës, rrisni komoditetin dhe efiçencën e energjisë, ju ofrojmë Kredinë për Investime. Plotësoni nevojat tuaja personale dhe familjare duke investuar në:
- Blerjen e një makine të re
- Rinovimin e shtëpisë suaj
- Blerjen e paneleve diellore për shtëpinë tuaj
- Investime të tjera për nevoja personale, apo familjare.

Termat e financimit

Shuma e financuar: Nga 1,400,000-4,000,000 LEK/10,000-30,000 EUR.
Afati maksimal i financimit: 5 vjet.
Interesi i ofruar (vjetor):
Për kredi në LEK: Fiks 5,5%
Për kredi në EUR/USD: Fiks 5,2%
Komision disbursimi: 0,5%
Komision disbursimi për transferim kredie nga një bankë tjetër: 0%


Për më tepër informacion mbi shërbimet tona, ju lutem kontaktoni me Qendrën e Kontaktit
+355 (0) 42 389 389 | informacion@procredit-group.com