Open Responsive Menu

Kredia Eko për agrobiznesin tuaj

Sot, fermerët mund të realizojnë investime në ferma me masa që ulin energjinë dhe përmirësojnë cilësinë e produkteve. Këto njihen si Investime Eko.

Çfarë përfitimesh keni nga investimet Eko?

Përmirësoni cilësinë e produkteve tuaja bujqësore.
Reduktoni shpenzimet mujore të energjisë në biznesin tuaj duke zëvendësuar makineritë ekzistuese me linja të reja prodhimi eficiente, të cilat konsumojnë më pak energji për të njëjtat orë pune.
Rrisni produktivitetin nëpërmjet linjave eficiente të prodhimit që kursejnë energjinë dhe fitoni avantazh konkurrues në treg.
Përmirësoni imazhin e biznesit tuaj si një biznes që investon në cilësi dhe kujdeset për ambientin

 

 

Shembull investimi në një fermë blegtorale:

Investimi i realizuar

Tanke ftohëse eficiente

Investimi në lekë

3,000,000 Lekë

Konsumi vjetor i energjisë për ftohjen e qumështit para investimit

414, 720 lekë

33,993 kWh

Konsumi vjetor i energjisë për ftohjen e qumështit pas investimit

332,000 lekë

27,213 kWh

Kursimi vjetor i energjisë së përdorur për ftohjen e qumështit

82,720 lekë

6,780 kWh

Për t’u njohur me kushtet e punës për Kredinë Eko për Agrobiznese vizitoni faqenKushtet e Punës”.