Open Responsive Menu

Ftesë për tender

 • 06 Prill 2017

  Ftesë për Ofertë

  “Blerje dhe mirëmbajtje pajisje IT_Kompjuter dhe monitor për bankën ProCredit”

  Lexo më shumë
 • 24 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Sigurimi privat shëndetësor për punonjësit e ProCredit Bank”

  Lexo më shumë
 • 24 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: "Shërbim periodik dhe servis të automjeteve të bankës"

  Lexo më shumë
 • 22 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: "Ruajtja dhe sigurimi fizik i Drejtorisë Qëndrore, Njësive të Biznesit, Arkivës Vorë dhe ATM-ve off site për ProCredit Bank"

  Lexo më shumë
 • 20 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Projekt/Zbatim për realizimin e shkallëve të emergjencës te godinës së Drejtorisë Qëendrore të ProCredit Bank”

  Lexo më shumë
 • 20 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Blerje dhe mirëmbajtje pajisje IT_Ruter dhe Switch”

  Lexo më shumë
 • 20 Shkurt 2017

  Ftesë për Tender

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: "Sigurim Asete, Cash dhe automjete"

  Lexo më shumë
 • 27 Tetor 2016

  Ftesë për Tender

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Shërbimi i çertifikimit te bankës ProCredit sh.a. me Standardin ISO14001:2015-Sistemi i menaxhimit mjedisor”

  Lexo më shumë
 • 11 Tetor 2016

  Ftesë për ofertë

  Ftesë për ofertë

  Lexo më shumë