Open Responsive Menu

Ftesë për tender

 • 13 Prill 2017

  Ftesë për Ofertë

  “Blerje dhe mirëmbajtje karrige operatori për Zyrat Qëndrore për bankën ProCredit Shqipëri”

  Lexo më shumë
 • 12 Prill 2017

  Ftesë për Ofertë

  “Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit për shkallët e emergjencës për godinën e Zyrave Qëndrore të bankës ProCredit Shqipëri”

  Lexo më shumë
 • 06 Prill 2017

  Ftesë për Ofertë

  “Blerje dhe mirëmbajtje pajisje IT_Kompjuter dhe monitor për bankën ProCredit”

  Lexo më shumë
 • 24 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Sigurimi privat shëndetësor për punonjësit e ProCredit Bank”

  Lexo më shumë
 • 24 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: "Shërbim periodik dhe servis të automjeteve të bankës"

  Lexo më shumë
 • 22 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: "Ruajtja dhe sigurimi fizik i Drejtorisë Qëndrore, Njësive të Biznesit, Arkivës Vorë dhe ATM-ve off site për ProCredit Bank"

  Lexo më shumë
 • 20 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Projekt/Zbatim për realizimin e shkallëve të emergjencës te godinës së Drejtorisë Qëendrore të ProCredit Bank”

  Lexo më shumë
 • 20 Shkurt 2017

  Ftesë për Ofertë

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: “Blerje dhe mirëmbajtje pajisje IT_Ruter dhe Switch”

  Lexo më shumë
 • 20 Shkurt 2017

  Ftesë për Tender

  Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë: "Sigurim Asete, Cash dhe automjete"

  Lexo më shumë