Open Responsive Menu
20 Shkurt 2017

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

“Projekt/Zbatim për realizimin e shkallëve të emergjencës te godinës së Drejtorisë Qëndrore të ProCredit Bank

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, brenda datës 03.03.2017, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës, me adresë:

ProCredit Bank sh.a.

Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,

kodi Postar 1026, Tiranë.

Për: Njësia e Administratës

Për çdo pyetje lutem të shkruani në adresën: HOInfo_Procurement@procredit-group.com