Open Responsive Menu
11 Maj 2017

Ftesë për Ofertë

Banka ProCredit Albania është e interesuar si më poshtë:

''Printime materiale marketing për ProCredit Bank''

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin e plotë.

Në kuadrin e bashkëpunimit dhe vlerësimit të tregut, jeni të lutur të dërgoni ofertën tuaj sipas kushteve të listuara në kërkesë, në një zarf të mbyllur dhe të vulosur, ose me email brenda datës 25.05.2017, pranë Zyrave Qëndrore të Bankës, me adresë:

 

Rr. Dritan Hoxha, Nd. 92, H. 15, Njësia 11,

kodi Postar 1026, Tiranë.

Për: Njësia e Administratës

Për çdo pyetje lutem të shkruani në adresën: HOInfo_Procurement@procredit-group.com