Open Responsive Menu

Depozita me Afat

Shtoi vlerë kursimeve të tua përmes Depozitës me Afat. Investoni aty ku vërtet ia vlen.
Zgjidhni
Depozitën 2 vjeçare në lek dhe:

  • Përfito 1,8% interes çdo vit.
  • Nuk keni pse prisni për maturimin e depozitës për të përdorur interesat. Interesi i përfituar kalon çdo muaj në llogarinë tuaj rrjedhëse, i vlefshëm për tu përdorur.
  • Hapni depozitën nga Mobile Banking. Vetëm me një klik! Mjafton që të kemi fondet e nevojshme në llogari.

__________

Nëse bëjmë një llogari të thjeshtë:

Shuma e depozitës: 5,000,000 lekë
Interesi vjetor: 1,8%
Interesi mujor: 8,300 lekë*
Total Interesi për 2 vjet: 180,000 lekë*.

__________

Dëshironi të mësoni më tepër?

Ju lutem regjistrohuni kontaktin tuaj duke klikuar mbi butonin e mëposhtëm. Ne do t'ju kontaktojmë për t'ju informuar në detaje në lidhje mbi këtë shërbim, apo rezervuar një takim me ju.

__________

ProCredit Bank është e siguruar pranë “Agjensisë së Sigurimit të Depozitave”.

Të gjitha llogaritë dhe depozitat e individëve në ProCredit Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 Lekë, ose e njëvlerëshmja në monedhë të huaj, sipas ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave”.

__________

Për t’u njohur me normat e interesit për afatet dhe monedhat e tjera ju lutemi vizitoni faqen Kushtet e Punës.

*Për interesin e përfituar mbahet tatimi në burim në masën 15% (të interesave).

Fillimi i faqes