Open Responsive Menu

Arë me sipërfaqe 9600 m2. Zezë, Krujë.

Prona ndodhet në fshatin Zezë, Krujë.

Prona është tokë arë e cila shtrihet në një terren fushor me forme të rregullt drejtkëndore. Në këtë tokë ka pemë frutorë. Toka është e sheshtë dhe shërben si pemëtore. Pranë saj është ndërtuar një ndërtese banimi një katëshe. Prona është e pajisur me të gjithë infrastrukturen e nevojshme dhe ka prezent rrjetin elektrik si dhe atë të ujerave të zeza si dhe të ujit të pijshëm. Zona mbulohet nga rrjetet AMC,Vodafone dhe Eagle Mobile.

Vlera e shitjes 32,000 euro (çmimi eshte i pa negociushem).

Vendndodhja e prones

Shih hartën e madhe