Open Responsive Menu

Arë me sipërfaqe 600 m2. Ishull Lezhë, Lezhë.

Prona ndodhet në Ishull Lezhë, Lezhë.

Prona është tokë arë  e cila shtrihet në një sipërfaqe të rrafshët. Vendodhja e saj është e favorshme pasi ajo ndodhet buzë rrugës. Rrethimi i pronës është me tel gabion. Zona është e pajisur me të gjithë infrastrukturen e nevojshme.

Vlera e shitjes 840,000 lek (i diskutueshëm).

Vendndodhja e prones

Shih hartën e madhe