Open Responsive Menu

Arë me sipërfaqe 586 m2. Vajkan, Fier.

Prona ndodhet në fshatin Vajkan, Fier.

Prona tokë arë shtrihet në një terren fushor dhe ka një konfigurim katërkëndor. Prona është e parrethuar dhe në gjëndje natyrale. Prona ka akses me rrugën nacionale Fier-Lushnje e cila e favorizon vëndodhjen e saj. Prona është e pajisur me të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Prona është e pajisur gjithashtu me sistemin elektrik si dhe me furnizimin me ujë të pijshëm.

Vlera e shitjes 1,640,800 lek (i diskutueshëm).

Vendndodhja e prones

Shih hartën e madhe