Open Responsive Menu

Arë me sipërfaqe 2976 m2. Divjakë, Lushnje.

Prona ndodhet në Divjakë, Lushnje.

Prona është një parcele e llojit arë. Prona përshkohet nga një rrjet tubash për ujitje. Terreni në zonën ku shtrihet prona është fushor. Prona është e paisur me të gjithë infrastrukturën e nevojshme si dhe me kanale kulluese dhe vaditëse.

Vlera e shitjes 12,900 euro (i pa diskutueshëm).

 

Vendndodhja e prones

Shih hartën e madhe