Open Responsive Menu

Arë me sipërfaqe 2437 m2. Stajkë, Shkoder.

Prona ndodhet në fshatin Stajkë, Shkodër.

Prona është arë me një formë të rregullt drejtkëndore. Parcela është pjesërisht e rrethuar me mur dhe pjeserisht me kangjella. Aksesi në pronë behët me anë të një porte të madhe metalike. Mbi parcele është ndërtuar një objekt 1-katësh. Infrastruktura e zonës është e mirë me rrugë të asfaltuara dhe të kalueshme.

Vlera e shitjes 36,108 Euro (i diskutueshëm).

Vendndodhja e prones

Shih hartën e madhe