Open Responsive Menu

Arë me sipërfaqe 12000 m2. Bushnesh, Krujë.

Prona ndodht në fshatin Bushnesh, Krujë.

Prona është tokë arë e cila shtrihet në një terren fushor dhe me gjelbërim nga të 3 anët dhe në anën tjetër kufizohet me rrugë. Prona ndodhet buzë rrugës nacionale Lezhë-Tiranë pranë Bar Restorant "Allamani". Prona ka akses të drejtpërdrejtë me rrugën dhe është atraktive.

Vlera e shitje 2,000,000 lekë(i diskutueshëm).

Vendndodhja e prones

Shih hartën e madhe