HAPAT PER INVESTIMET TUAJA

Vizitoni degën tuaj më të afërt të ProCredit Bank

Këshilluesi jonë i biznesit ju ofron këshillimin e duhur teknik në lidhje me investimin më të përshtatshëm Eko për biznesin tuaj si dhe ju sugjeron furnitorë potencialë EKO.

Për të aplikuar në Bankën ProCredit,mjafton që të keni një dokument të vlefshëm identifikimi, dokumentat ligjorë dhe financiarë të biznesit.

Për të përfituar kredinë EKO, ju duhet të provoni që pajisja apo makineria është eficiente me anën e një dokumenti/forme të marrë nga furnitori i saj.

Këshilluesi jonë i biznesit,analizon situatën tuaj financiare dhe mbështetur në mundesinë tuaj të pagesës,planin e investimit dhe garancitë që ofroni,përcaktohen dhe kushtet e kredisë EKO.

Marrëdhënia me bankën tonë nuk mbaron me marrjen e kredisë.Këshilluesi jonë i biznesit gjithmonë do të jetë në kontakt me ju për cdo nevojë tuajën në vazhdimësi.