Ulni shpenzimet mujore të energjisë në banesën tuaj

Shembull investimi

Një familje, e cila jeton në një apartament me sipërfaqe 105 m2, mbasi ka investuar në dritare efiçente me dopio xham , investon në një sistem kondicionimi inverter i cili eshte 35 - 50% më efiçent se kondicionerët tradicionalë ON -OFF. Qëllimi i këtij investimi, përveç uljes së energjisë elektrike, ishte dhe sigurimi i një ambienti sa më të rehatshëm në banesë. Banka ProCredit e mbështeti klientin me kredinë Eko për investime në shtëpi me një afat maturimi 3 vite.

Investimi në një sistem kondicionimi efiçent

SHUMA E INVESTUAR KONSUMI I ENERGJISË PARA INVESTIMIT KONSUMI I ENERGJISË PAS INVESTIMIT KURSIMI MUJOR I ENERGJISË SË PËRDORUR KURSIMI MUJOR I ENERGJISË NË %
550,000 LEKË 8,662 LEKË
710 kWh
4,514 LEKË
370 kWh
4,148 LEKË
340 kWh
48%

Shënim: Kursimet janë llogaritur me përafërsi, pasi variojnë dhe në varësi të llojit, markës,çmimit të energjisë, etj. Afati maksimal për kredinë Eko për investime në shtëpi shkon deri në 10 vite.