Back to list

Njësi me sipërfaqe totale 9.64 m2, Lagja Besëlidhja Lezhe.

Zona në të cilën ndodhen pronat është një zonë e preferuar për qëllime rezidenciale dhe komerciale. Në këtë drejtim, mendojmë se cilësia e zonës për qëllimin e planifikuar të pronave si njesi biznesi është e mirë dhe e favorshme

Property data

Property type

Apartament

Property area

9.64 m2

Property advantages

Njësia ndodhet në lagjen Besëlidhja, Lezhë. Prona ndodhet në një objekt 8-katësh dhe 1 katë nëntokë. Kati zero ka funksion shërbimesh ndërkohë që katet e sipërme kanë funksion rezidencial. Prona ka akses nga rrugë të brëndëshme të bllokut të banimit të cilat kalojnë në anën lindore të pallatit. Korpusi i vetëm i shkallëve aksesohet nga fasada perëndimore. Njësia ndodhet në katin zero në skajin veriperëndimor të pallatit dhe hyrja realizohet nga fasada perëndimore

What can you use this property for?

Prona mund te perdoret per qellime komerciale. Hapesira e vogel e saj e ben te favorshme per aktivite si Tabachino, Agjensi Sigurimi etj.

Property price

4,059 euro