Open Responsive Menu

VISA CLASSIC FLEXCARD


Visa Classic FlexCard është një mjet i sigurt elektronik e cili ofrohet për të gjithë klientët individë të bankës ProCredit. Kjo kartë është e lidhur me llogarinë tuaj rrjedhëse dhe ju jep mundësinë të kryeni një larmishmëri veprimesh bankare.

Për t’u njohur me kushtet e punës për Visa Classic Flex Card vizitoni faqen Kushtet e Punës.

Për më shumë informacion ju ftojmë të lexoni: Rregulla sigurie për përdorimin e kartës.

Back to Top