Oferta e Depozitës 1-vjeçare

6/7/2024

Oferta e Depozitës 1-vjeçare e ProCredit Bank për Depozitat në Lek:

  • Përfito Interes Fiks 3% për Depozitat me afat në Lek
  • Kohëzgjatja e Depozitës me afat është 1 Vit, afat i cili të lejon fleksibilitetin që të duhet për të mos bllokuar kursimet e tua.
  • Interesin e përfiton çdo muaj dhe të kalon automatikisht në llogari ndërkohë që depozita vazhdon të maturohet dhe fitojë interes normalisht.
  • Shuma minimale për të hapur një depozitë është 100,000 Lek.
  • Oferta është e vlefshme për të gjitha depozitat që hapen me fonde që depozitohen për herë të parë në bankën tonë.

Ju mund të përfitoni këtë depozitë me afat në lek deri në 31/08/2024.

 

Për të hapur një depozitë në bankën tonë, mund të aplikoni lehtësisht online duke plotësuar të dhënat që kërkohen. 

Hap Depozitë