Open Responsive Menu

Si mund të zhvilloj agrobiznesin tim?

 

 

 

Në ProCredit Bank, ne ndihmojmë klientët tanë që aplikojnë për skemat kombëtare dhe ndërkombëtare subvencionimi, të cilat ofrojnë grante dhe fonde për zhvillimin e bizneseve të tyre. Fondet e tilla janë dhënë nga Bashkimi Evropian përmes Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZhBR) në bashkëpunim me GIZ. Skema e subvencionimit të IPARD-LIKE është një fond ndërkombëtar për të ndihmuar zhvillimin e agrobizneseve shqiptare nëpërmjet investimeve afatgjata.

Për të përmbushur kriteret e kërkuara, në ProCredit Bank, Këhsilluesit tanë të dedikuar për Agrobiznesim janë të gatshëm për të ndihmuar në përgatitjen e dokumentave të nevojshëm për procesin e aplikimit, si dhe ofrimit të shërbimeve financiare të përshtatshme - për sa kohë që fondet kanalizohen nëpërmjet një banke.