Open Responsive Menu

 

Raporte Financiare

Në kuadër të transparencës me publikun dhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë, ProCredit Bank publikon informacionet e mëposhtme financiare:

 

Viti 2017
______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar Mars 2017 (1)
Informacion Financiar Mars 2017 (2)
Raporti Financiar IFRS Mars 2017
Informacion cilësor Mars 2017

 

Viti 2016
______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar Dhjetor 2016 (1)
Informacion Financiar Dhjetor 2016 (2)
Raporti Financiar IFRS Dhjetor 2016
Informacion cilësor Dhjetor 2016

Informacion Financiar_Shtator 2016
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2016
Informacion_cilësor_Shtator 2016

Informacion Financiar_Qershor 2016
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2016
Informacion_cilësor_Qershor 2016

Informacion Financiar_Mars 2016
Raporti Financiar IFRS_Mars 2016
Informacion_cilësor_Mars 2016

Viti 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar_Dhjetor 2015
Raporti Financiar IFRS_Dhjetor 2015
Informacion_cilesor_Dhjetor 2015

Informacion Financiar Shtator 2015
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2015
Informacion cilësor_Shtator 2015

Informacion Financiar Qershor 2015
Informacion Financiar Qershor 2015
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2015
Informacion cilësor_Qershor 2015

Informacion Financiar_Mars 2015
Raporti Financiar IFRS_Mars 2015
Informacion cilësor_Mars 2015


Viti 2014

______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar_Dhjetor 2014
Raporti Financiar IFRS_Dhjetor 2014
Informacion_cilesor_Dhjetor 2014

Informacion Financiar_Shtator 2014
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2014
Informacion cilësor_Shtator 2014

Informacion Financiar_Qershor 2014
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2014
Informacion cilësor_Qershor 2014

Informacion Financiar_Mars 2014
Raporti Financiar IFRS_Mars 2014
Informacion cilësor_Mars 2014

 

Viti 2013
______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar_Dhjetor 2013
Raporti Financiar IFRS_Dhjetor 2013
Informacion cilësor_Dhjetor 2013

Informacion Financiar_Shtator 2013
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2013
Informacion cilësor_Shtator 2013

Informacion Financiar_Qershor 2013
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2013
Informacion cilësor_Qershor 2013

Informacion Financiar_Mars 2013
Raporti Financiar IFRS_Mars 2013

Fillimi i faqes