Open Responsive Menu

 

Raporte Financiare

Në kuadër të transparencës me publikun dhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë, ProCredit Bank publikon informacionet e mëposhtme financiare:

 

Viti 2020

Informacioni Financiar Mars 2020 (1)

Informacioni Financiar Mars 2020 (2)

Raporti Financiar IFRS Mars 2020

Informacion cilësor Mars 2020

Viti 2019

Informacioni Financiar Dhjetor 2019 (1)

Informacioni Financiar Dhjetor 2019 (2)

Raporti Financiar IFRS Dhjetor 2019

Informacion cilësor Dhjetor 2019


Informacioni Financiar Shtator 2019 (1)

Informacioni Financiar Shtator 2019 (2)

Raporti Financiar IFRS Shtator 2019

Informacion cilësor Shtator 2019


Informacioni Financiar Qershor 2019 (1)

Informacioni Financiar Qershor 2019 (2)

Raporti Financiar IFRS Qershor 2019

Informacion cilësor Qershor 2019

 

 

Informacioni Financiar Mars 2019 (1)

Informacioni Financiar Mars 2019 (2)

Raporti Financiar IFRS Mars 2019

Informacion cilësor Mars 2019


Viti 2018

 

Informacioni Financiar Dhjetor 2018 (1)

Informacioni Financiar Dhjetor 2018 (2)

Raporti Financiar IFRS Dhjetor 2018

Informacion cilësor Dhjetor 2018

 

Informacion Financiar Shtator 2018 (1)
Informacion Financiar Shtator 2018 (2)
Raporti Financiar IFRS Shtator 2018
Informacion cilësor Shtator 2018

Informacion Financiar Qershor 2018 (1)
Informacion Financiar Qershor 2018 (2)
Raporti Financiar IFRS Qershor 2018
Informacion cilësor Qershor 2018

Informacion Financiar Mars 2018 (1)
Informacion Financiar Mars 2018 (2)
Raporti Financiar IFRS Mars 2018
Informacion cilësor Mars 2018

Viti 2017

Informacion Financiar Dhjetor 2017 (1)
Informacion Financiar Dhjetor 2017 (2)
Raporti Financiar IFRS Dhjetor 2017 (te paaudituara)

Informacion cilësor Dhjetor 2018

______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar Shtator 2017 (1)
Informacion Financiar Shtator 2017 (2)
Raporti Financiar IFRS Shtator 2017
Informacion cilësor Shtator 2017

Informacion Financiar Qershor 2017 (1)
Informacion Financiar Qershor 2017 (2)
Raporti Financiar IFRS Qershor 2017
Informacion cilësor Qershor 2017


Informacion Financiar Mars 2017 (1)
Informacion Financiar Mars 2017 (2)
Raporti Financiar IFRS Mars 2017
Informacion cilësor Mars 2017

 

Viti 2016
______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar Dhjetor 2016 (1)
Informacion Financiar Dhjetor 2016 (2)
Raporti Financiar IFRS Dhjetor 2016
Informacion cilësor Dhjetor 2016

Informacion Financiar_Shtator 2016
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2016
Informacion_cilësor_Shtator 2016

Informacion Financiar_Qershor 2016
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2016
Informacion_cilësor_Qershor 2016

Informacion Financiar_Mars 2016
Raporti Financiar IFRS_Mars 2016
Informacion_cilësor_Mars 2016

Viti 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar_Dhjetor 2015
Raporti Financiar IFRS_Dhjetor 2015
Informacion_cilesor_Dhjetor 2015

Informacion Financiar Shtator 2015
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2015
Informacion cilësor_Shtator 2015

Informacion Financiar Qershor 2015
Informacion Financiar Qershor 2015
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2015
Informacion cilësor_Qershor 2015

Informacion Financiar_Mars 2015
Raporti Financiar IFRS_Mars 2015
Informacion cilësor_Mars 2015


Viti 2014

______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar_Dhjetor 2014
Raporti Financiar IFRS_Dhjetor 2014
Informacion_cilesor_Dhjetor 2014

Informacion Financiar_Shtator 2014
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2014
Informacion cilësor_Shtator 2014

Informacion Financiar_Qershor 2014
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2014
Informacion cilësor_Qershor 2014

Informacion Financiar_Mars 2014
Raporti Financiar IFRS_Mars 2014
Informacion cilësor_Mars 2014

 

Viti 2013
______________________________________________________________________________________________________

Informacion Financiar_Dhjetor 2013
Raporti Financiar IFRS_Dhjetor 2013
Informacion cilësor_Dhjetor 2013

Informacion Financiar_Shtator 2013
Raporti Financiar IFRS_Shtator 2013
Informacion cilësor_Shtator 2013

Informacion Financiar_Qershor 2013
Raporti Financiar IFRS_Qershor 2013
Informacion cilësor_Qershor 2013

Informacion Financiar_Mars 2013
Raporti Financiar IFRS_Mars 2013

Fillimi i faqes