Open Responsive Menu

Një marrëdhënie afatgjatë

 

Në ProCredit Bank, ne jemi të përkushtuar për të krijuar një marrëdhënie afatgjatë me klientët tanë, pasi ne besojmë se është në interes të përbashkët për klientët dhe bankën. Ne kemi për qëllim që të jemi "house bank" për bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat krijojnë vende pune dhe të ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Për këtë arsye, ne ofrojmë shërbime bankare të sigurta, të përgjegjshme dhe transparente për të gjithë njerëzit e zakonshëm, që janë në kërkim për një bankë të qëndrueshme që ata mund të besojnë.

Këshilluesit tanë të përkushtuar financiarë i përmbahen standardeve të larta të integritetit personal dhe profesional. Ata janë të gatshëm që:

  • T’ju ndihmojë për të marrë vendime të përgjegjshme financiare
  • Të ofrojnë mbështetje në zhvillimin e planeve të biznesit tuaj
  • T’ju shpjegojnë riskun dhe përfitimet e përdorimit të kredive

Në këtë mënyrë, këshilluesit tanë të biznesit ndërtojnë një marrëdhënie afatgjatë me klientët tanë.

Për të siguruar që ne i përmbushim këto standarde të larta, ProCredit Bank ofron trajnimin e stafit personal dhe profesional në Akademitë tona rajonale dhe ndërkombëtare.