Open Responsive Menu

Kushtet e Punës për Individët

Ju ftojmë ti referoheni kushteve të punës në fuqi për kategorinë e Klientëve Individë (komisione dhe karakteristika të tjera) për shërbimet bankare, të cilat i gjeni të publikuara në linkun më poshtë:

>>  KUSHTET E PUNES PER KLIENTE INDIVIDE

Kushtet e punës për klientë të cilët nuk janë pajisur ende me Sherbime të Plota, i gjeni duke klikuar këtu.

>> KUSHTET E PËRGJITHSHME TË BIZNESIT