Open Responsive Menu

Kredia Eko për shtëpinë tuaj

Për të gjithë klientët me të ardhura nga paga apo biznesi dhe që plotësojnë kriteret e financimit, ProCredit Bank ofron kredinë Eko për investime në banesa,të cilat sjellin një përdorim eficient të energjisë.

Çfarë avantazhe keni nëse investoni me kredinë Eko?
Kurseni më shumë duke ulur shpenzimet mujore të energjisë elektrike në familjen tuaj.
Siguroni komoditet dhe kushte të mira jetese.
Mbroni mjedisin dhe ndikoni pozitivisht në të duke kontribuar për një ambient më të pastër.

Si mund të aplikoni për kredinë Eko?
1. Vizitoni degën tuaj më të afërt të ProCredit Bank
2. Plotësoni aplikimin për kredinë EKO në shumën që ju nevojitet.
3. Këshilluesi ynë për individë, analizon situatën tuaj financiare dhe ju ofron këshillimin e duhur që ju ndihmon të vlerësoni investimin më të përshtatshëm në banesën tuaj.
4. Mbështetur në mundësinë suaj të pagesës dhe planin e investimit, përcaktohen dhe kushtet e kredisë.

Për t'u njohur me kushtet e punës të kredisë Eko për individët, vizitoni faqen ''Kushtet e Punës''.

Fillimi i faqes