Open Responsive Menu

Karta Krediti: Visa Classic dhe Master Card
Karta e Kreditit është një mjet i sigurtë elektronik e cila ofrohet për klientët pagamarrës pranë bankës sonë. ProCredit Bank ofron për të gjithë pagamarrësit dy tipe kartash krediti: Master Card dhe Visa Classic.

Çfarë shërbimesh ju ofron karta e kreditit?
Kryeni blerje ose pagesa në dyqane, restorante, etj. kudo ku gjendet një terminal i pikesMaster Card
së shitjes (POS) me logo Master ose Visa.
Tërhiqni para deri në limitin e kartës së kreditit, nëpërmjet ATM-ve
(vizitoni Rrjetin e ATM-ve të ProCredit Bank).
Rezervoni dhe paguani shërbime nëpërmjet faqeve të ndryshme të internetit.
Printoni nga ATM të ProCredit Bank, 12 veprimet e fundit te kryera ne llogari me kartë.
Ndryshoni PIN-in e kartës në ATM sa herë që e vlerësoni të nevojshme.

Çfarë avantazhe përfitoni nga përdorimi i kartës së kreditit?
1. Kartat e Kreditit mund te perdoren 24 orë/ 7 ditë të javës brenda dhe jashtë vendit.
2. Nuk aplikohen komisione nëse përdoren për blerje në çdo POS brenda vendit.Visa Classic
3. Kartat e kreditit ofrohen në monedhën Lekë ose Euro, por nëse ndodheni jashtë vendit mund të tërhiqni në çfarëdo monedhe, në varësi të monedhës së vendit ku ndodheni.
4. Të gjitha shpenzimet e kryera me kartë krediti brenda muajit, mund të paguhen deri në datën 15 të muajit pasardhës, pa asnjë komision.
5. Karta e kreditit VISA Classic është e pajisur me Chip, element që jep një shkallë të lartë sigurie.
Për të parë se ku mund të kryeni blerje të sigurta nëpërmjet pikave të shitjes (POS) në vendin tonë, vizitoni linkun e mëposhtëm.
Lista e POS të ProCredit Bank në vendin tonë List of POS-es

 

Për t’u njohur me kushtet e punës për Kartat e Kreditit vizitoni faqen Kushtet e Punës.
Nëse dëshironi të aplikoni për këtë shërbim pranë ProCredit Bank, plotësoni kërkesën tuaj në aplikacionin e mëposhtëm dhe këshilluesit tanë të klientit do t'ju kontaktojnë menjëherë:

Për më shumë informacion ju ftojmë të lexoni: Rregulla sigurie për përdorimin e kartës.

Apliko tani


Fillimi i faqes