Open Responsive Menu

Paradhënie Bankare
Klientët pagamarrës në ProCredit Bank, në paketën e dedikuar për ta mund të përfitojnë edhe shërbimin e paradhënies bankare për plotësimin e nevojave të tyre.

Çfarë avantazhe përfitoni nga paradhënia bankare?
Financim deri në nivelin 300% të pagës neto.
Aprovim i shpejtë brenda ditës.
Përdorim ditor / mujore të shumës së paradhënies deri në nivelin që ju nevojitet.
Paradhënia ofrohet për një periudhë 1 - vjeçare me të drejtë rinovimi.
Nuk kërkon plan pagese fikse. Mjafton që ju të riktheni shumën e përdorur. 
Ju paguani interes mbi shumën e përdorur të paradhënies dhe për ditët që e keni përdorur këtë shumë.

Dokumentacioni i nevojshëm:
Për të aplikuar dhe përfituar nga shërbimi i paradhënies bankare për pagamarrësit nevojitet dokument idenifikimi (pasaportë ose kartë identiteti).
Për t’u njohur me kushtet e punës për shërbimin e paradhënies bankare për pagamarrës vizitoni faqen Kushtet e Punës.
Nëse dëshironi të aplikoni për këtë shërbim pranë ProCredit Bank, plotësoni kërkesën tuaj në aplikacionin e mëposhtëm dhe këshilluesit tanë të klientit do t'ju kontaktojnë menjëherë:

Në ProCredit Bank ju mund të përfitoni edhe financime si:
Kredi për Shtëpi
Kredi për makinë të re
Eko Kredi për Shtëpinë tuaj.


Fillimi i faqes