Open Responsive Menu

Depozitat me Afat
Nëse planifikoni kursime afatgjata ju mund të përfitoni nga llojet e depozitave me afat që ProCredit Bank ofron për klientët pagamarrës:

Depozita standarde me interes të përshkallëzuar ju mundëson rritjen e interesit të aplikuar me rritjen e shumës së depozituar.

Zgjidhni mes shumëllojshmërisë së afateve që variojnë nga 6 deri në 60 muaj.
*Nese keni një depozitë pranë ProCredit Bank, automatikisht ju mund të përfitoni Kredi/Paradhënie Bankare apo Kartë Krediti me kushte preferenciale.

ProCredit Bank është e siguruar pranë “Agjensisë së Sigurimit të Depozitave”.
Të gjitha llogaritë dhe depozitat e individëve në ProCredit Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 Lekë, ose e njëvlerëshmja në monedhë të huaj, sipas ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave”.

Për t’u njohur me kushtet e punës për Depozitat me Afat vizitoni faqen Kushtet e Punës.
Nëse dëshironi të aplikoni për këtë shërbim pranë ProCredit Bank, plotësoni kërkesën tuaj në aplikacionin e mëposhtëm dhe këshiluesit tanë të klientit do t'ju kontaktojnë menjëherë:

Apliko tani


Fillimi i faqes